1981/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1981/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung của Công ty TNHH khai thác và xây dựng Quyết Thắng
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT136865686-6-20211623200837127_(giangld)(09.06.2021_16h08p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước