62/GP-UBND
Chi tiết văn bản
62/GP-UBND
Giấy phép khai thác khai thác mỏ đất san lấp tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung của Công ty cổ phần XD - GT - TL WIN
Ngày ban hành 26/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT53637117-4-20211619142546608_(giangld)(26.04.2021_17h25p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước