4011/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4011/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Thiền viện Tùng Lâm tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT295601018-10-20211634007178669tungct12.10.2021_10h16p26_giangld_12-10-2021-17-46-58_signed.pdf
 Trở về trang trước