8825/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8825/UBND-NN
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Bắc Nam đề nghị cho Công ty được ký hợp đồng thuê đất và triển khai thực hiện dự án tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 21/06/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT571258145-6-20221655694762230_(tungct)(20.06.2022_17h10p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước