186/GP-UBND
Chi tiết văn bản
186/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định
Ngày ban hành 28/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT492796268-10-20201603704846094trangnt27.10.2020_09h02p27_quyennd_27-10-2020-22-27-12_signed.pdf
 Trở về trang trước