18/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
18/CĐ-UBND
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới
Ngày ban hành 02/07/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT639436095-7-20211625216069513_tuandm_02-07-2021-16-08-53_signed.pdf
 Trở về trang trước