53/GP-UBND
Chi tiết văn bản
53/GP-UBND
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Kênh chính Hệ thống Bái Thượng.
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT987022321-5-20231684926085779_(giangld)(25.05.2023_14h09p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước