57/GP-UBND
Chi tiết văn bản
57/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế) đối với Công ty Cổ phần Medipha
Ngày ban hành 31/03/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT363250829-3-20221648606381734_(giangld)(30.03.2022_17h44p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước