8070/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8070/UBND-VX
Thực hiện Báo cáo số 534/BC-BGDĐT ngày 08/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT656330021-6-20211623210647379_(chiennv)(10.06.2021_08h32p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước