3561/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3561/QĐ-UBND
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Tiên Trang, huyện Quảng Xương đến năm 2045
Ngày ban hành 13/09/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT642930908-9-20211631502843235trangnt13.09.2021_10h55p10_liemmx_13-09-2021-13-25-52_signed.pdf
 Trở về trang trước