1262/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1262/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt phương án đảm bảo giao thông thông suốt cầu Vụng Láu trên ĐT.519 trong mọi tình huống, đảm bảo công tác ứng cứu hồ Cửa Đạt kịp thời khi xảy ra sự cố
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT144158724-3-20241711704720867hieulv30.03.2024_21h52p15_liemmx_31-03-2024-12-54-33_signed.pdf
 Trở về trang trước