13760/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
13760/UBND-KTTC
Tham mưu giải quyết đề nghị xin gia hạn hoàn thành hồ sơ dự án cửa hàng xăng dầu tại khu Lý Yên, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT720473023-9-20231694861482603_(chiennv)(18.09.2023_07h55p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước