6561/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6561/UBND-CN
Khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án nhà máy điện gió tại huyện Nga Sơn của Công ty CP đầu tư Hacom Holdings.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT189502124-5-20221651919487630trangnt09.05.2022_16h54p08_liemmx_11-05-2022-20-22-50_signed.pdf
 Trở về trang trước