1086/TB-VP
Chi tiết văn bản
1086/TB-VP
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Đinh Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/09/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm vp1086_signed.pdf
 Trở về trang trước