7092/UBND-NN
Chi tiết văn bản
7092/UBND-NN
Giao rà soát, hoàn thiện hồ sơ Đề án xây dựng hệ thống bản đồ địa chính, lập hồ sơ và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2028.
Ngày ban hành 24/05/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT388803531-5-20231684834417386_tungct_23-05-2023-17-00-36_signed.pdf
 Trở về trang trước