937/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
937/QĐ-UBND
Phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ.
Ngày ban hành 22/03/2023
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT815330554-3-20231679367123917cuonglv22.03.2023_13h23p11_thinv_22-03-2023-14-41-55_signed.pdf
 Trở về trang trước