18643/UBND-NN
Chi tiết văn bản
18643/UBND-NN
Giao thực hiện Công văn số 3331/BKHCN-SHTT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT497055075-11-20211637726197413_(tungct)(25.11.2021_08h19p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước