1770/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1770/QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/05/2023
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT120982378-5-20231684728501593trangnt23.05.2023_22h03p32_thinv_24-05-2023-14-15-45_signed.pdf
 Trở về trang trước