211/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
211/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn của Công ty TNHH Thạch Trung
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT940771456-1-20221641786911500trangnt10.01.2022_22h21p37_giangld_12-01-2022-05-31-33_signed.pdf
 Trở về trang trước