1381/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1381/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Trí Dũng ở số nhà 22/63, phố Nam Cao, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 27/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT459260721-4-20211619408541976_giangld_27-04-2021-10-23-04_signed.pdf
 Trở về trang trước