1551/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1551/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp và cây dược liệu kết hợp cho giá trị kinh tế cao tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 09/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT389023891-3-20221648173599609_(giangld)(09.05.2022_13h20p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước