6/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
6/CĐ-UBND
Công điện tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
Ngày ban hành 18/03/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd06.signed.pdf
 Trở về trang trước