15941/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15941/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị ủy quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa.
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT749155355-10-20211634000629738_(trangnt)(12.10.2021_09h01p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước