2191/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2191/QĐ-UBND
Xếp lại hạng II cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT261948318-6-20221655568200882trangnt19.06.2022_10h04p54_tungdt_22-06-2022-10-40-13_signed.pdf
 Trở về trang trước