6742/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
6742/UBND-THKH
Báo cáo kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019
Ngày ban hành 13/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c6742_signed.pdf
 Trở về trang trước