7/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
7/GXN-UBND
Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án Đầu tư nâng quy mô chăn nuôi bò Úc cấp thịt cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu con/lứa tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bá Thước
Ngày ban hành 04/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm gp7_signed.pdf
 Trở về trang trước