13/GP-UBND
Chi tiết văn bản
13/GP-UBND
Về việc giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi (gồm: Kênh Nam, kênh nhánh N15 của kênh Nam, hệ thống tưới Bái Thượng; kênh tiêu Nổ Hẻn)
Ngày ban hành 02/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT508402443-2-20241706754969257_(giangld)(02.02.2024_08h28p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước