50/GP-UBND
Chi tiết văn bản
50/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Long, huyện Hà Trung cho Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Bắc Sơn
Ngày ban hành 23/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT205949050-5-20231684578767399_(giangld)(23.05.2023_10h29p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước