14790/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14790/UBND-THKH
Chưa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mở rộng kho bảo quản, xưởng sơ chế, đóng gói nông sản Xuân Minh tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa của Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Xuân Minh
Ngày ban hành 23/09/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT296648712-9-20211632308455079hoangmc22.09.2021_22h22p17_hoangmc_23-09-2021-08-44-30_signed.pdf
 Trở về trang trước