90/BC-UBND
Chi tiết văn bản
90/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 06/06/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc90_signed.pdf
 Trở về trang trước