69/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
69/QĐ-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Hồng Thắng chuyển mục đích sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa để sử dụng vào mục đích xây dựng Cửa hàng xăng dầu
Ngày ban hành 04/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d69_signed.pdf
 Trở về trang trước