876/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
876/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại số 81, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa của Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH
Ngày ban hành 12/03/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d876_signed.pdf
 Trở về trang trước