110/GP-UBND
Chi tiết văn bản
110/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Kinh doanh TMDV Đại Thắng
Ngày ban hành 30/08/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT874766948-8-20231692956362815_(giangld)(30.08.2023_13h57p50)_signed.pdf
 Trở về trang trước