77/GP-UBND
Chi tiết văn bản
77/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần VNWATER Hoằng Hóa (địa chỉ tại thôn 1 Hồng Thái, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) khai thác, sử dụng nước mặt tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa.
Ngày ban hành 18/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT762970635-5-20201589764044912chanth18.05.2020_08h12p45_quyennd_18-05-2020-09-56-55_signed.pdf
 Trở về trang trước