6478/UBND-VX
Chi tiết văn bản
6478/UBND-VX
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020-2025
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT795697494-5-20201590052772986_thinhnd_22-05-2020-10-03-02_signed.pdf
 Trở về trang trước