179/KH-UBND
Chi tiết văn bản
179/KH-UBND
Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 - 2025
Ngày ban hành 21/08/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT376701794-8-20201597915055161_(quyennd)(20.08.2020_16h43p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước