10865/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10865/UBND-NN
Tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT360049991-7-20211627120085258_(tungct)(26.07.2021_07h33p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước