8/GP-UBND
Chi tiết văn bản
8/GP-UBND
Trình cấp phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Biển nhớ từ hoạt động của Khách sạn Biển Nhớ tại phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp8_signed.pdf
 Trở về trang trước