16533/UBND-VX
Chi tiết văn bản
16533/UBND-VX
Thực hiện Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16533.signed.pdf
 Trở về trang trước