53/GP-UBND
Chi tiết văn bản
53/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Bow International (có trụ sở tại Lô số 5, phía Nam khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Nhà máy sản xuất đồ trang sức và trang sức mỹ ký, tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT496847549-4-20211617608531526_(giangld)(06.04.2021_16h33p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước