13735/UBND-NN
Chi tiết văn bản
13735/UBND-NN
Tham mưu giải quyết đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất để hoàn thành các dự án đầu tư.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT654905795-9-20231694744786054_(tungct)(16.09.2023_09h08p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước