4721/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4721/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống của Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng xây dựng Việt Nam
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT795860551-11-20211637652084238_thinv_23-11-2021-14-50-27_signed.pdf
 Trở về trang trước