13682/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13682/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị chấp thuận chủ trương lập quy hoạch dự án Khu đô thị Nghi Sơn Cát Tường tại KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c13682.signed.pdf
 Trở về trang trước