17/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
17/CĐ-UBND
Công điện về việc ứng phó với cơn bão số 2 (Sinlaku)
Ngày ban hành 01/08/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT365496572-8-20201596277680946_quyennd_01-08-2020-18-23-46_signed.pdf
 Trở về trang trước