353/GP-UBND
Chi tiết văn bản
353/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Chế biến hải sản Ngọc Sơn
Ngày ban hành 22/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp353_signed.pdf
 Trở về trang trước