5079/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5079/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ xuân đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514
Ngày ban hành 29/11/2019
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5079.signed.pdf
 Trở về trang trước