152/GP-UBND
Chi tiết văn bản
152/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Bánh kẹo Tràng An.3 - Việt Nam được khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ cho hoạt động của Nhà máy sản xuất bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT968439124-9-20201600046110524_(quyennd)(14.09.2020_08h29p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước