14775/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14775/UBND-THKH
Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Mường Lát.
Ngày ban hành 23/09/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT428205344-9-20211632187054587_(hoangmc)(22.09.2021_17h06p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước