14518/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14518/UBND-THKH
Tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 200/TTr-SNN&PTNT ngày 13/10/2020
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT458350398-10-20201602732652256_(dinhquanghung)(15.10.2020_16h51p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước