4643/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4643/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực ven Quốc lộ 1A (tiểu dự án 2) qua địa bàn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4643.signed.pdf
 Trở về trang trước